DERNEĞİN GELİRLERİ

MADDE 27

Dernek’in gelir kaynakları: 
  • Giriş bağışı ve yıllık üyelik aidatı
  • Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil konser, spor ve kültür yarışması, konferans, seminer gibi faaliyetlerden sağlanan gelir,
  • Dernek’in mal varlığından elde edilen gelir,
  • Bağışlar ve yardımlar,
  • Yardım toplama mevzuatının hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımdan oluşur.

Dernek’in yıl içinde yukarıda belirtilen gelir kaynaklarından elde edilen gelirlerinin en az (yüzde seksen)'i Dernek’in amacının gerçekleştirilmesinde kullanılacaktır.

Top