TOPLANTI YERİ

MADDE 13

Genel Kurul Toplantıları Dernek Merkezi'nin bulunduğu ilden başka bir yerde yapılamaz.

Top